อนุทิน 24533 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

P

เอาเงินไปซื้อปลา ซื้อเสื้อซื้อผ้าซื้อยารักษาโรค ให้คนยาก คนจน ได้กิน ได้ใช้ ได้ใส่ ได้รักษา ถึงแม้นว่าจะให้ต่อไปอีก 5 ปี 10 ปี ก็คงจะให้ได้  แต่คนยากคนจน ก็ยังคงจะยากจนอยู่เช่นเดิม นักปราชญ์ ท่านว่า ต้องสอนให้คนยากคนจนหาปลากินเอง  สอนให้เขาทอผ้าใส่เอง สอนให้เขารู้จักปรุงยาสมุนไพรไว้ใช้เอง นั่นคือการให้ความรู้ นั่นคือการให้ที่ยั่งยืน ไม่ใช่ว่าให้สักแต่ว่าให้

โดย กวิน   อนุทิน   ลิงก์ถาวร: 24462  
สร้าง: ส. 25 ต.ค. 2551 @ 17:18   แก้ไข: ส. 25 ต.ค. 2551 @ 17:20   ขนาด: 1053 ไบต์

------------------------------------------------------

จาก @24462

ที่น้องกวินได้เขียนในอนุทิน ไม่ว่าอนุทินที่เขียนนั้นจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องในกิจกรรมที่ผมและเพื่อนๆได้ช่วยกันคิดและทำขึ้นมาหรือไม่ก็ตามนะครับ แต่เมื่อพิเคราะห์ดูแล้ว ผมรู้สึกไม่ค่อยสบายใจ ผมจึงขอใช้พื้นที่นี้ ชี้แจงดังนี้ครับ

สืบเนื่องจาก กิจกรรม จิตอาสา gotoknow : มอบน้ำใจสู่ผู้ขาดแคลนบนดอยสูง  นั้นเราได้ทำกิจกรรมนี้มาเข้าปีที่ ๕ โดยผ่านการขอรับบริจาค จาก พี่ เพื่อน น้อง ใน gotoknow รวมถึงแหล่งอื่นๆ มีวัตถุประสงค์เพื่อ บรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าให้กับผู้ที่ยากจน ขาดแคลน

ผมทำงานกับชุมชน กับกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลายที่แม่ฮ่องสอน ได้ซึมซับความเดือดร้อนและความไม่เท่าเทียมกันในสังคมนี้ดี

เมื่อวันหนึ่ง ผมมีโอกาส จึงขอเป็นผู้ประสานรับบริจาคสิ่งของ เพื่อนำส่งไปให้พวกเขาเหล่านั้น ทั้งโรงเรียน เด็กๆ และ ผู้ที่ทุกข์ ยาก ทางโน้น ผมก็ปรารถนาอยากจะทำตามกำลังความสามารถที่ผมมี และทำให้ดีที่สุด

เรื่อง การสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อชุมชนเข้มแข็ง เพื่อการพึ่งตนเองได้ของชุมชน เราก็ทำครับ ด้วยสถานการณ์ทุนนิยมแบบนี้ ไม่ทันกันหรอกครับ มันเร็วมาก สังคมเราห่างกันมากขึ้น

เพราะเหตุผลและสภาพความเป็นจริงที่เราต้องยอมรับ เราจึงต้องช่วยกันทั้งสองทาง คือ เฉพาะกิจเป็นน้ำใจจากคนไทยด้วยกันที่หยิบยื่นเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และหนทางที่สอง ที่ผมก็เพียรทำโดยตลอดก็คือการสร้างให้ชุมชนได้พึ่งตัวเอง ด้วยวิถีแบบไหนก็แล้วแต่ครับ

เจตนาที่บริสุทธิ์ในการทำกิจกรรม gotoknow จิตอาสา ในครั้งนี้ เราทำเพื่อเหตุผลข้อแรก(หนทางที่ ๑) ครับ และเราไม่ใช่ สักแต่ว่าให้ เราไม่เคยเพิกเฉยกับเหตุผลในเนื้อหาที่น้องเขียนมาในอนุทินเลยครับ

หากเราสุขทั้งผู้ให้ และผู้รับ ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการใดในสังคม ผมก็คิดว่าควรทำ โดยเฉพาะในสถานการณ์ในขณะนี้ที่เราต้องเยียวยาจิตใจผู้คนทั้งประเทศ

ขอบคุณมากครับที่ช่วยชี้แนะและให้ข้อสังเกตครับ...

เรียนมาด้วยความเคารพในความคิดของคุณกวินนะครับ

เขียน 26 Oct 2008 @ 11:21 () แก้ไข 26 Oct 2008 @ 11:29, ()


ความเห็น (0)