อนุทิน 24518 - pkaek

  ติดต่อ

วันที่ 25 ตุลาคม 2551 ได้รับผิดชอบงานเลขาฯ ฝ่ายปฐมพยาบาล ทำหน้าที่ประสานงานผู้ปฏิบัติงานฝ่ายต่างๆเพื่อถวายงานในการเสด็จส่วนพระองค์ของสมเด็จพระเทพฯที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นงานในหน้าที่ที่ภาคภูมิใจ

  เขียน:  

ความเห็น (0)