อนุทิน #24518

วันที่ 25 ตุลาคม 2551 ได้รับผิดชอบงานเลขาฯ ฝ่ายปฐมพยาบาล ทำหน้าที่ประสานงานผู้ปฏิบัติงานฝ่ายต่างๆเพื่อถวายงานในการเสด็จส่วนพระองค์ของสมเด็จพระเทพฯที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นงานในหน้าที่ที่ภาคภูมิใจ

เขียน:

ความเห็น (0)