อนุทิน 24477 - Prinwong

  ติดต่อ

โรงเรียนใกล้จะเปิดแล้ว

หลังจากกลับมาจากทัวร์เชียงรายรำลึก ก็ทำให้คิดถึงเด็กๆในสถานศึกษา กำลังวาง plan ในการจัดการเรียนการสอน English communicative ของหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศพุทธศักราช2544 (ฉบับปรับปรุง)  ฉบับร่างห้ามใช้ในการอ้างอิง

                                       Prin

  ไม่ได้ talking  kub-dok-tor khajit-ma-lai-wan-lang-klub-jak-

chain-rai

  เขียน:  

ความเห็น (0)