อนุทิน 24453 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

นั่งเขียน UsablePortal ไปพลางทำ log rotation ในเครื่องแม่ข่ายไปพลาง ตั้งแต่เปลี่ยนเครื่องแม่ข่ายใหม่แล้วยังไม่ได้ทำ log rotation รายวัน log file ของ GotoKnow เดือนกว่าๆ ขนาด 33 GB เพื่อเก็บ 90 วันตามกฎหมายก็ประมาณ 100 GB พอดี (แต่ rotate และย่อแล้วจะเหลือขนาดประมาณหนึ่งในสาม)

เขียน 25 Oct 2008 @ 14:48 () แก้ไข 25 Oct 2008 @ 14:49, ()


ความเห็น (0)