อนุทิน 24433 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

เพื่อ performance ของ nVidia ต้องใส่นี่ใน ~/.gnomerc

export LIBGL_ALWAYS_INDIRECT=1
nvidia-settings -a InitialPixmapPlacement=2 -a GlyphCache=1

และนี่ใน /etc/X11/xorg.conf ใน device section

Option "PixmapCacheSize" "1000000"
Option "AllowSHMPixmaps" "0"

เขียน 25 Oct 2008 @ 09:15 ()


ความเห็น (0)