อนุทิน 24433 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

  ติดต่อ

เพื่อ performance ของ nVidia ต้องใส่นี่ใน ~/.gnomerc

export LIBGL_ALWAYS_INDIRECT=1
nvidia-settings -a InitialPixmapPlacement=2 -a GlyphCache=1

และนี่ใน /etc/X11/xorg.conf ใน device section

Option "PixmapCacheSize" "1000000"
Option "AllowSHMPixmaps" "0"

  เขียน:  

ความเห็น (0)