อนุทิน 24421 - wwibul

  ติดต่อ

@24417 ต้องลองอ่าน There's Plenty of Room at the Bottom (Richard P. Feynman บรรยายไว้ตอน 1959) ยังล้ำสมัยอยู่ครับ เพราะเป็นกรอบคิดระดับร้อยปี

ที่ร่วมยุคหน่อย คือ Eric Dexler ใน wikipedia เป็นจุดตั้งต้นที่น่าสนใจของกรอบคิดร่วมยุค ที่ควรเริ่มก่อนคืองานเขียนชื่อ Engines of Creation

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)