อนุทิน 24421 - wwibul

wwibul
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

@24417 ต้องลองอ่าน There's Plenty of Room at the Bottom (Richard P. Feynman บรรยายไว้ตอน 1959) ยังล้ำสมัยอยู่ครับ เพราะเป็นกรอบคิดระดับร้อยปี

ที่ร่วมยุคหน่อย คือ Eric Dexler ใน wikipedia เป็นจุดตั้งต้นที่น่าสนใจของกรอบคิดร่วมยุค ที่ควรเริ่มก่อนคืองานเขียนชื่อ Engines of Creation

เขียน 25 Oct 2008 @ 00:22 () แก้ไข 25 Oct 2008 @ 20:55, ()


ความเห็น (0)