อนุทิน 24386 - Ka-Poom

Ka-Poom

24-10/01 : บุญบาปปรากฏที่ใจแห่งเดียว

จากคำเทศน์สอน...บางส่วนขององค์พระหลวงตา... <คลิกอ่านเพิ่มเติม>

 "อย่างพุทธศาสนานี่เป็นพุทธศาสนาของท่านผู้เลิศเลอ เป็นผู้สิ้นกิเลสแล้ว คือพระพุทธเจ้าเป็นเจ้าของศาสนา การแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกจึงไม่ค่อยมีผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปไหน เราได้เกิดมาพุทธศาสนานับว่าเป็นบุญเป็นกุศลอย่างยิ่งแล้ว ขอให้สืบทอดขนบประเพณีอันประเสริฐเลิศเลอนี้ไว้ทุกหัวใจคน กิริยาแห่งการแสดงออกของชาวพุทธย่อมเป็นไปเพื่อความเรียบร้อยดีงาม แต่กิริยาของสัตว์ที่ไม่มีบุญมีบาปติดใจ ไม่สนใจกับบุญกับบาป แล้วแต่จะทำอะไรนั้นหาประมาณไม่ได้นะ ฅคนผู้มีขอบเขตมีเหตุมีผลมีหลักมีเกณฑ์มีข้อบังคับตัวของเราเอง ไม่อยากทำก็ต้องทำเมื่อถึงกาลบบเวลาที่ควรจะทำ

ส่วนความดีเป็นเครื่องปกครองจิตใจ ระงับดับใจนั้นเขาทำกันตลอด ส่วนความชั่วช้าลามกไม่มีใครบังคับ แต่มันอยากเองชอบเองทำเอง นี่เอาประมาณไม่ได้นะ การสร้างบุญสร้างกุศลถ้าให้ปรากฏจริงๆ แล้วไม่เป็นกิริยาภายนอกออกมาโดยถ่ายเดียว มีแต่บุญกุศลล้วนๆ แล้วคือจิตมีความรักใคร่ใกล้ชิดต่ออรรถต่อธรรม ระลึกถึงความดีงามที่ควรจะบำเพ็ญให้มีมากขึ้น แล้วพยายามกำจัดปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลาย เรียกว่าบาปให้ห่างไกลจากจิตใจของตนเสมอ นี่เรียกว่าผู้มีศาสนา ผู้ไม่มีศาสนานั้นอยากทำอะไรก็ทำตามใจชอบ ครั้นเวลาตายแล้วมันไม่เป็นไปตามใจชอบ มันเป็นไปตามกรรมต่างหากนะ ให้พากันจำเอาไว้"...

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อค่ำวันที่ ๑๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑

เขียน 24 Oct 2008 @ 14:32 () แก้ไข 24 Oct 2008 @ 14:44, ()


ความเห็น (0)