อนุทิน 24382 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

ช่วงเช้าสัมภาษณ์ programmers 2 คนที่เลือกมาจากใบสมัคร 13 คน เดี๋ยวคุยกับกล้าและมะปรางอีกครั้งแล้วจึงประกาศผล

เขียน 24 Oct 2008 @ 13:00 ()


ความเห็น (0)