อนุทิน 24382 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

  ติดต่อ

ช่วงเช้าสัมภาษณ์ programmers 2 คนที่เลือกมาจากใบสมัคร 13 คน เดี๋ยวคุยกับกล้าและมะปรางอีกครั้งแล้วจึงประกาศผล

  เขียน:  

ความเห็น (0)