อนุทิน 2427 - เม้ง สมพร ช่วยอารีย์

ปลูกดิน ให้ดินเลี้ยงพืช

ปลูกพืช ให้พืชเลี้ยงดิน

ปลูกคน ให้คนเลี้ยงธรรมชาติ

ปลูกธรรมชาติ ให้ธรรมชาติเลี้ยงสรรพสิ่ง

จาก ฝันกลางกองไฟ...ทำเกษตรจานด่วน...ทำสวนแบบโกนหนวด

เขียน 30 Apr 2008 @ 00:00 ()


ความเห็น (0)