อนุทิน #2427

  ติดต่อ

ปลูกดิน ให้ดินเลี้ยงพืช

ปลูกพืช ให้พืชเลี้ยงดิน

ปลูกคน ให้คนเลี้ยงธรรมชาติ

ปลูกธรรมชาติ ให้ธรรมชาติเลี้ยงสรรพสิ่ง

จาก ฝันกลางกองไฟ...ทำเกษตรจานด่วน...ทำสวนแบบโกนหนวด

  เขียน:  

ความเห็น (0)