อนุทิน 24264 - บุณยกร

บุณยกร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

มงคลธรรม..การบูชาบุคคลที่ควรบูชา


ควรบูชา ไตรรัตน์ ขัตติเยศร์
ผู้วิเศษ ก่อเกื้อ เหนือเกศา
ครูอาจารย์ เจดีย์ ที่สักการ์
ด้วยบุปผา ปฏิบัติ สวัสดิ์การ

การบูชา คือการแสดงความเคารพบุคคลที่เรานับถือ ยกย่อง เลื่อมใสในบุคคลคนนั้น ซึ่งการบูชาแบ่งออกเป็น ๒ อย่างคือ
๑. อามิสบูชา คือการบูชาด้วยสิ่งของเช่น การนำเงินให้พ่อแม่ไว้ใช้จ่าย หรือมอบทรัพย์สินให้พ่อแม่ หรือการนำดอกไม้ธูปเทียนไปบูชาพระก็ถือ
เป็นอามิสบูชาเป็นต้น
๒.ปฏิบัติบูชา คือการบูชาด้วยการเจริญสมาธิภาวนา การฝึกจิตให้ไม่ฟุ้งซ่าน เห็นความจริงในความเป็นไปของโลกเป็นต้น บุคคลที่ควรบูชา มีดังนี้คือ
๑. พระพุทธเจ้า (คงไม่ต้องอธิบาย)
๒. พระปัจเจกพระพุทธเจ้า หมายถึงพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา
๓. พระมหากษัตริย์ผู้ตั้งอยู่ในทศพิศราชธรรม
๔. บิดามารดา
๕. ครูอาจารย์ ที่มีความรู้ดี มีความสามารถ และประพฤติดี
๖. อุปัชฌาย์ หรือผู้บังคับบัญชาที่มีความประพฤติดี ตั้งอยู่ในธรรม

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๑

วันนี้เป็น พระปิยะมหาราช พระมหากษัตริย์

ที่ทรงมีคุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่อแผ่นดินไทย

(ไม่มีภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์ท่าน)

ใส่ภาพสมเด็จพระพี่นางแทน...อนุโมทนาสาธุ

เขียน 23 Oct 2008 @ 10:14 () แก้ไข 01 Nov 2008 @ 23:06, ()


ความเห็น (0)