อนุทิน 24259 - Ka-Poom

Ka-Poom

23-10/02 > หลายวันที่ผ่านมา

ช่วงเวลาหลายวันที่ผ่าน ต่างต้องเดินทางไปนั่นนี่ เพื่อการงาน แบ่งปัน เรียนรู้...ที่สุดนำไปสู่ >>> การตื่นรู้ภายในตนเอง ความเคลื่อนไหวที่ปรากฏ ชัด ละเอียด...เร็ว และน้อมลงมากยิ่งกว่าเดิม เห็นตัวเองเพียง...สิ่งมีชีวิตเล็กที่มาอิงอาศัยกับสรรพสิ่งต่างๆ...อย่างเกื้อหนุน เกื้อกูลกันและกัน น้อมใจลงเบาเบานำไปสู่การลดการทำร้ายกันทั้งทางอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด คำพูดต่างๆ ที่เปล่งออกมาทั้งเป็นท่าทางและคำพูด...ตลอดจนถึงการกระทำต่างๆ ... ทำให้ตื่นในเรื่องเหล่านี้ยิ่งขึ้นไป...

มองตนเอง ณ ขณะว่า ... กำลังทำอะไร และให้ตั้งใจทำ อย่าทำด้วยความคาดหวัง น้อมแปรเปลี่ยนความคาดหวังมาเป็นความตั้งใจ...ตั้งใจทำอย่างเต็มที่ทั้งกาย วาจา และใจ... เพราะตลอดทุกลมหายใจนั้นเรามีโอกาสตายได้ในทุกขณะจิต จึงบอกตนเองว่าอย่าได้นำพาตนไปสู่ความละเลยสิ่งที่ดีงาม ด้วยความประมาท...ตั้งใจและเต็มที่ต่อสิ่งที่กำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันขณะ....

เขียน 23 Oct 2008 @ 09:29 ()


ความเห็น (0)