อนุทิน 24256 - wwibul

wwibul
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

@24251 เป็นความเชื่อที่ไม่ใช่พุทธ เป็นคติความเชื่อที่ปนเข้ามาว่าคนควรเอื้อเฟื้อผี เพื่อผีจะได้เอื้อเฟื้อคน ให้เกียรติซึ่งกันและกัน คือเอื้อเฟื้อผีดี จะได้กันผีเลวมาเบียดเบียน เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนร่วมกันธรรมดา เหมือนแนวคิดเรื่องกิน lactobacillus (เชื้อดี) เพื่อกีดกันเชื้อเลวมารุกราน คือไม่ทำก็ได้

ไม่ได้ห้าม กับ ควร ดูคล้ายกัน แต่ก็ไม่เหมือนกันซะทีเดียว

ตัวอย่างเช่น กรณีที่หลักศาสนาว่ากันตามตัวอักษร "ควร"ไม่ดื่มเหล้า แต่ไม่ได้บอกว่า "ควร"ไม่ใช้ยาเสพติด การที่ใช้คำว่า "ควร" ทำให้ยืดหยุ่น เพราะชี้แจงได้ว่า ไม่ควรดื่มเหล้า เพื่อหลีกเลี่ยงการมอมเมาสมองตัวเอง เวลาตีความ ก็จะตีความคลุมไปถึงสารเสพติดยุคใหม่ ทั้งที่มีอยู่ตอนนี้ และที่จะมีมาในอนาคต เพราะมอมเมาสมองเหมือน ๆ กัน ถ้ามอมเมาแล้วก่อเรื่อง จะเหล้าหรือ 4คูณ100 มันก็"ไม่ควร"ทั้งนั้น

เขียน 23 Oct 2008 @ 08:10 () แก้ไข 23 Oct 2008 @ 08:21, ()


ความเห็น (0)