อนุทิน 24216 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

suspend เจ้า Dell Latitude E6500 ได้แล้ว ให้เพิ่มบรรทัดต่อไปในนี้ /etc/pm/config.d/unload_modules

SUSPEND_MODULES="ehci_hcd ohci_hcd uhci_hcd"

แล้วเพิ่มบรรทัดต่อไปนี้ใน /etc/default/acpi-support

MODULES="uhci_hcd ehci_hcd"

เขียน 22 Oct 2008 @ 23:04 ()


ความเห็น (0)