อนุทิน 24193 - บุณยกร

บุณยกร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

หกเดือนพอดีกับการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้กับพี่น้องญาติมิตรใน G2K

ด้วยความไม่มีความรู้ในเรื่อง

คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เนท

อีกทั้งภาษาอังกฤษทื่ค่อนข้าง

จะไม่รู้..จึงต้องอาศัยพึ่งพา

การเรียนรู้จากญาติพี่น้องสาธุ

ชนที่อยู่ในชุมชนแห่งนี้..

อนุโมทนาสาธุ..

เขียน 22 Oct 2008 @ 18:31 ()


ความเห็น (0)