อนุทิน 24176 - Sasinand

Sasinand
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

SINGAPORE, Oct 22 (Reuters) - คนที่มีวิชาความรู้ มีประสบการณ์ ไม่ตกงานง่ายๆ แม้จะเคยผิดพลาดมาก่อน ล้มแล้วก็ลุกขึ้นมาได้อีก

JPMorgan Chase & Co  จ้าง two senior ex-Lehman Brothers ให้รับผิดชอบดูแลในเรื่อง global oil trading and marketing divisions

นอกจากนี้ Lehman's U.S. employees อีกประมาณ10,000  กว่าชีวิต  ก็เข้าทำงานกับ Barclays Capital.  เรียกว่า โชคดี  อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ก็ช่วยกัน
 They should consider themselves lucky.

เขียน 22 Oct 2008 @ 14:26 () แก้ไข 22 Oct 2008 @ 16:43, ()


ความเห็น (0)