อนุทิน 24176 - Sasinand

  ติดต่อ

SINGAPORE, Oct 22 (Reuters) - คนที่มีวิชาความรู้ มีประสบการณ์ ไม่ตกงานง่ายๆ แม้จะเคยผิดพลาดมาก่อน ล้มแล้วก็ลุกขึ้นมาได้อีก

JPMorgan Chase & Co  จ้าง two senior ex-Lehman Brothers ให้รับผิดชอบดูแลในเรื่อง global oil trading and marketing divisions

นอกจากนี้ Lehman's U.S. employees อีกประมาณ10,000  กว่าชีวิต  ก็เข้าทำงานกับ Barclays Capital.  เรียกว่า โชคดี  อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ก็ช่วยกัน
 They should consider themselves lucky.

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)