อนุทิน 24151 - กวิน

กวิน

เจ๊ยืม จดหมายจางวางหร่ำ (ฉบับสมบูรณ์)* มาจากห้องสมุดหรือ? เปล่า เจ๊ซื้อมาจากร้านเรียนดี เอ๋ มีขายด้วยเหรอ มีสิ เหลืออยู่สองเล่มเจ๊เหมามาหมดเลย เขาขายเล่มละเท่าไร ดูจากหน้าปกสิยะหล่อน หา เล่มละ 10 บาทเหรอ งั้นกวินซื้อต่อ เล่มละ 20 บาท ไม่ได้ย่ะ ฉันซื้อมาอ่านและซื้อมาเก็บไว้ แล้วกวินจะไปหาซื้อที่ไหนได้ล่ะเนี่ยเล่มละ 10 บาท   


*กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์, พระราชวรวงศ์เธอ. จดหมายจางวางหร่ำ (ฉบับสมบูรณ์). พิมพ์ครั้งที่ 1.--กรุงเทพฯ ; เจริญธรรม, 2522. 128 หน้า ราคา 10 บาท

เขียน 22 Oct 2008 @ 08:52 () แก้ไข 14 Nov 2008 @ 17:41, ()


ความเห็น (0)