อนุทิน 24146 - ครูธง

ครูธง

วันที่ 21 ตุ.ค.51 ผมได้มีโอกาสได้เข้าร่วมการอบรมเสาวนากับเพื่อนครูผู้รู้เกี่ยวกับการจัดการความรู้และการวิจัยในชั้นเรียน ที่ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ ประทับใจมากในสถานที่และการบริการที่สมกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย "เรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม" ได้รับความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับ KMและการวิจัยชั้นเรียนจากผู้รู้และผู้มีประสบการณ์ ทำให้เกิดแนวคิดที่จะต่อยอดและแรงผลักดันที่จะทำงานต่อไปและจะขยายผลให้กับเพื่อนครูต่อไป ขอให้มีบรรยากาสเช่นนี้ เวทีเช่นนี้ต่อไป ขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ อย่างจริงใจ ขอให้เป็นที่พึ่งทางสังคมเช่นนี้ต่อไป

              จากครูธง

            ศึกษานารีวิทยา

เขียน 22 Oct 2008 @ 06:14 ()


ความเห็น (0)