อนุทิน 24118 - Sasinand

  ติดต่อ

@24111 คุณอ๋อยคะ ที่กล่าวถึงการศึกษาดังกล่าว ก็เป็นเพียงรายงานการศึกษา ข้อเสนอแนะ การพัฒนาการศึกษาของประเทศไทยจาก  สถาบันคลังสมองแห่งชาติ นะคะ เราอาจไม่เห็นด้วยในบางประเด็นก็ได้ค่ะ
อย่างไรก็ตาม ครอบครัวก็ต้องรับผิดชอบลูกหลานของตนด้วย ไม่ใช่ปล่อยให้เป็นภาระและความรับผิดชอบ ของครูอย่างเดียว
ปัญหาใหญ่ปัญหาหนึ่ง  ของการศึกษาปัจจุบันนี้ คือครูค่ะ
ครูเป็นตัวขับเคลื่อนหลัก ในการเรียนรู้ของนักเรียน นอกจากนั้น ก็เป็นเรื่องของระบบ กับโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ที่จะสนับสนุนการพัฒนาของผู้เรียน เป็นต้นค่ะ

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)