อนุทิน 24106 - Prinwong

Prinwong

English Camp Suphanburi Education Area 1

21 -24 October 2008

วันนี้ glad มากที่ได้มีโอกาสเป็นผู้สังเกตุการณ์เทคนิคการสอน

English Language ของเจ้าของภาษาโดยตรงโดยใช้เยาวชน

เป็นเด็กนักเรียนช่วงชั้นที่1 และ 2 ได้มีโอกาสเรียนรู้และใช้ทักษะทางด้านภาษาให้เข้มมากขึ้นในช่าวระยะเวลาอันสั้น

ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในวันเปิดเทอมใหม่นี้น้องๆของเราคงจะได้

มีการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาให้ดียิ่งๆขึ้น

               จากครูปริญช์   สมาลาวงษ์

  โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ สพท. สพ . เขต 1

เขียน 21 Oct 2008 @ 18:58 ()


ความเห็น (0)