อนุทิน 24102 - Sasinand

Sasinand
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

คุณหมอที่บ้านอยู่ใน สถาบันคลังสมองแห่งชาติด้วย
บ่ายนี้ คุณหมอนำ รายงานการศึกษา ข้อเสนอแนะ การพัฒนาการศึกษาของประเทศไทย มาให้...

มีเอกสาร 2 ฉบับด้วยกัน  จัดทำเมื่อ 15 กันยายน 2550 อ่านแล้ว ดี
มีตั้งแต่ ระดับปฐมวัย 0-5 ปีไปเลย

มีตอนหนึ่ง กล่าวว่า ....
เด็กที่ได้รับการอบรม เลี้ยงดู โดยพ่อแม่ และสถานบริการ มีพัฒนาการล่าช้า ทั้งในด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา และจริยธรรม เนื่องจาก โดยส่วนเฉลี่ย พ่อแม่ ขาดความความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องการเลี้ยงดูเด็ก

และสถานรับเลี้ยงเด็กส่วนใหญ่ ยังไม่ได้มาตรฐาน ทั้งด้านการเลี้ยงดู สถานที่ และครูพี่เลี้ยง
นอกจากนี้ ยังไม่มีการกำกับ ดุแล คุณภาพ มาตรฐาน ของสถานรับเลี้ยงเด็ก อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง

ส่วนตัว มีความเห็นว่า ไม่ใช่พ่อแม่ ทุกคน จะไม่มีจิตวิทยา ในการเลี้ยงเด็กหรอก แต่ บางที มีปัญหาด้าน เวลา ที่จะให้แก่ลูก มากกว่า หรือ บางที เหนื่อยจากการงานมา ไม่มีแรงพอจะมานั่งสอน หรือเล่นกับลูกต่อก็ได้

ส่วน สถานรับเลี้ยงเด็ก ไม่เคยอยู่ ในความคิดอยู่แล้ว ไม่เคยเห็นที่ไหน เข้าตาเลยสักที่เดียว
ส่วนเรื่อง ร.ร. ก่อนอนุบาล เห็นด้วย ช่วยได้มากๆ เด็กมีพัฒนาการขึ้นจริงๆ อย่างเห็นได้ชัด  
เ ด็ก ชอบ และสนุก ที่จะไปโรงเรียน มีกิจกรรมหลายอย่าง แม้กระทั่ง สอนเด็ก ทำขนมเค็กด้วย ซึ่งเป็นแนวสอนวิทยาศาสตร์เบื้องต้น

เขียน 21 Oct 2008 @ 16:25 () แก้ไข 31 Dec 2008 @ 20:48, ()


ความเห็น (0)