อนุทิน 24082 - มะปรางเปรี้ยว

  ติดต่อ

ตอนเช้าจัดการเรื่องนู้น เรื่องนี้ เรื่องเล็กๆ น้อยๆ ไปพลาง

ตอนบ่ายมีประชุมคุยแผนที่ต้องดูแลน้องฝึกงานกับยา และคุยกับเก๋เรื่อง interface ที่ต้องปรับใหม่ของเว็บ ม.อ.

  เขียน:  

ความเห็น (0)