อนุทิน 24078 - กวิน

กวิน
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

(พระ) ธรรมกถึก @ 217616 โดย BM.chaiwut

นมัสการพระคุณเจ้า คำว่า โชดึก/โชฏึก ก็เช่นเดียวกันครับ โชดึก/โชฎึก มาจากคำว่า โชติก(ะ)/โชฏิก(ะ) สอบจาก พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 ออนไลน์ ได้ความว่า

โชดึก น. ผู้มีความรุ่งเรือง, ผู้มีความสว่างไสว. (ป. โชติก). (1)

ยกตัวอย่างการใช้คำ คำนี้ ที่โบราณท่านใช้ก็เช่น  พระยาโชดึกราชเศรษฐี/พระยาโชฏึกราชเศรษฐี (เศรษฐีแห่งพระราชาผู้มีความรุ่งเรือง)

สาเหตุที่ใช้ ด และ ฎ หรือ ต และ ฏ แทนกันก็น่าจะมาจากอักขระวิธีโบราณที่แตกต่างจากสมัยนี้นั่นเอง เช่นเดียวกันกับคำว่า โชดก/โชฎก หรือ โชตก(ะ)/โชฏก(ะ) สอบจาก พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 ออนไลน์ ได้ความว่า

โชดก น. ผู้รุ่งเรือง, ผู้สว่างไสว, ผู้ส่อง. (ป. โชตก). (1)

ยกตัวอย่างการใช้คำ คำนี้ก็เช่น พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทธิเถร ป.ธ.๙)


อ้างอิง

(1) พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542.[cited 2008 October 21]. Available from: URL; http://rirs3.royin.go.th/word8/word-8-a3.asp

เขียน 21 Oct 2008 @ 10:41 () แก้ไข 21 Oct 2008 @ 10:46, ()


ความเห็น (0)