อนุทิน 24074 - บรรจง ผอ.ไอซีที

  ติดต่อ

  • เช้านี้อบรมนักเรียนหน้าเสาธง
  • มอบเกียรติบัตรนักเรียนชมรมคุ้มครองผู้บริโภค(อ.ย.น้อย)
  • ชื่นชมที่ชมรมนี้ได้รับคัดเลือกจากจังหวัดให้เป็นตัวแทนกลุ่มเยาวชนเพื่อเสนอขอรับรางวัลกลุ่มเยาวชนดีเด่นประจำปี 2551 หากได้รับคัดเลือกระดับชาติ จะได้รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)