อนุทิน #24074

  • เช้านี้อบรมนักเรียนหน้าเสาธง
  • มอบเกียรติบัตรนักเรียนชมรมคุ้มครองผู้บริโภค(อ.ย.น้อย)
  • ชื่นชมที่ชมรมนี้ได้รับคัดเลือกจากจังหวัดให้เป็นตัวแทนกลุ่มเยาวชนเพื่อเสนอขอรับรางวัลกลุ่มเยาวชนดีเด่นประจำปี 2551 หากได้รับคัดเลือกระดับชาติ จะได้รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)