อนุทิน 24071 - กวิน

กวิน

เล่นเพื่อน @ 168727

สวัสดีครับ  คนไม่มีราก บทความนี้กวินเขียนโดยมีแรงบรรดาลใจมากจาก การอ่านหนังสือ โฉมหน้าศักดินาไทย ของ จิตร ภูมิศักดิ์ จากนั้นกวินจึงลองค้นคำว่า เล่นเพื่อน ซึ่งเป็นคำที่แปลกหูแปลกตา ที่จิตร ภูมิศักดิ์ ไม่ได้ขยายความเอาไว้ในหนังสือ  จึงพบว่ามีนักวิชาการได้เขียนขยายความเอาไว้แล้ว จากนั้นกวินจึงได้นำมาเขียนเพิ่มเติมเพื่อเชื่อมโยง ความคิดของจิตร ภูมิศักดิ์ กับบทความทางวิชาการที่ได้อ่านข้างต้นครับ จะได้เห็นว่า กาพย์กลอนคือเครื่องสะท้อนสังคมในยุคนั้นๆ เราสามารถมองเห็นประวัติศาสตร์ และทรรศนะบางอย่างของกวี ผ่านกาพย์กลอนได้

ในเรื่องประเด็น โรงเรียนหญิงล้วน ชายล้วน นั้น ที่นครสวรรค์เอง ก็มีเช่น โรงเรียนนครสวรรค์ ชาวบ้านเรียกว่าโรงเรียนชาย เพราะสมัยก่อนเป็นโรงเรียนชายล้วน ต่อมาจัดการศึกษาในรูปแบบ สหศึกษา เช่นเดียวกัยนกับ โรงเรียนสตรี จังหวัดนครสวรรค์ ก็เป็นโรงเรียนหญิงล้วน แต่ต่อมาจัดการศึกษาในระบบสหศึกษา กวินจึงได้เห็น เด็กผู้ชายบางคนเข้าเรียนที่โรงเรียนสตรีประจำจังหวัด ซึ่งจากการพูดคุยกับเด็กนักเรียนโรงเรียนสตรีฯ นักเรียนบางคนก็ได้ให้ความเห็นเอาไว้ว่า ปัญหาเรื่องนักเรียนเป็นทอมเป็นดี้ ลดลง ดังนั้น จึงพออนุมานได้ว่า สภาพสังคม การกล่อมเกลาทางสังคมนั้นส่งผลต่อพฤติกรรมของคนอุปมาเหมือนกับต้นไม้ที่ปลูกข้างหน้าต่าง ย่อมจะเบี่ยงเบนยอดและใบ เข้าหาแสงสว่างฉันใด เด็กนักเรียนชายล้วนหญิงล้วน ก็ย่อมเบี่ยงเบนพฤติกรรมเข้าหาเพื่อนผู้เปรียบเสมือนแสงสว่าง แห่งชีวิตและจิตวิญญาณ (ผู้เป็น Hero หรือ Idol ของตน) ก็ฉันนั้น

แต่ไม่ว่า ใครจะเป็นอย่างไร สิ่งสำคัญที่สุดก็คือการดำรงตนเป็นคนดีในสังคม นะครับ  

เขียน 21 Oct 2008 @ 09:01 () แก้ไข 21 Oct 2008 @ 10:01, ()


ความเห็น (0)