อนุทิน 24070 - บุณยกร

บุณยกร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

การกู้ชาติ ๕ ประการ

๑.เร่งประหยัด  (มัธยัสถ์)

๒.ฝึกหัดสร้างสรร(อิทธิบาท)

๓.ช่วยกันอุดหนุน(ชาตินิยม)

๔.รู้บาปรู้บุญ (วิชชา)

๕.เอิบอาบเสียสละ (จาคะ)

           _/!\_

เขียน 21 Oct 2008 @ 08:48 ()


ความเห็น (0)