อนุทิน 24059 - Ms pichaya thongpo

การจัดการหลักสูตรเฉพาะทางโดยความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา และฝ่ายการพยาบาล ต่างสถาบัน เป็นรูปแบบที่ท้าทายอย่างมาก แต่ด้วยบรรยากาศความเป็นพี่น้องพยาบาล ครูกับศิษย์ คงจะทำให้ทำงานด้วยกันราบรื่น แต่เราทุกคนจะต้องยึดมั่นในหลักการ อย่าวอกแวกไปกับปัจจัยเรื่องเงิน ผลประโยชน์ และที่สำคัญคือ ตัวฉัน ของฉัน ลดอัตตา ได้ อะไรๆก็จะดี จริงมั๊ย

เขียน 21 Oct 2008 @ 00:02 ()


ความเห็น (0)