อนุทิน 24032 - Panuch

Panuch

เข้าร่วมประชุม แลกเปลี่ยนพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็ก เพื่อประโยชน์สุขของเด็ก  ณ ห้องประชุมไทแก่ง จังหวัดมหาสารคาม เวลา 08.30-13.00 น.   มีผู้เข้าร่วมจำนวน 40  คน   จัดโดย มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) กรุงเทพฯ

เขียน 20 Oct 2008 @ 17:17 ()


ความเห็น (0)