อนุทิน 23987 - wwibul

wwibul

ฟายน์แมนพูดเรื่อง nanotechnology ไว้นานแล้ว ตั้งแต่ปี 1960 - "There's Plenty of Room at the Bottom" เพิ่งได้อ่านวันนี้เอง เรื่องที่เขาพูดถึง เป็นสิ่งสามัญในชีวิตประจำวันของเราไปบางส่วน แต่เป็นอนาคตที่ไกลโพ้นเมื่อตอนที่เขาบรรยาย

แวดวงวิทยาศาสตร์มีจูลส์ เวิร์น ที่มองไกลไปหลายร้อยปี มีซิลลาร์ดมีฟายน์แมนที่มองไกลไปหลายสิบปี

ในแวดวงทางสังคมศาสตร์ ก็มีคนที่มองภาพสังคมออกล่วงหน้าหลายปี เช่นวิกฤติเศรษฐกิจไทยปี 2540 มีหลายคนที่มองออกก่อน ทั้งที่เป็นนักวิชาการ ทั้งไทย (เช่น อาจารย์รังสรรค์) และเทศ (พอล ครุกแมน) และผู้บริหาร hedge fund บางคน (เช่น โซรอส)

คนที่มองเห็นอนาคตโดยการคาดการณ์จากข้อมูลที่มีอยู่จำกัด มักทำให้เราต้องทึ่งในวิธีคิดของเขา ทำไมเราจึงไม่เห็นแบบเขา ทั้งที่เขาอาจไม่ได้มีข้อมูลมากกว่าเรานัก ?

ไม่รู้ทำไม ต้องนึกถึงประโยคนี้ - "อูววว์ มันโพลาไรซ์!"

เขียน 20 Oct 2008 @ 09:23 () แก้ไข 20 Oct 2008 @ 09:53, ()


ความเห็น (0)