อนุทิน 23976 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

  ติดต่อ

 

Ssf009

(ต้องการชมภาพใหญ่ กรุณา Click ที่รูป)

conceptual framework  ที่ทีมงานวิทยากรที่ดูแลภาคใต้ ในการถอดบทเรียนเชิงประเด็นวางไว้ร่วมกันกำหนด การทำงานถอดบทเรียน humanized Health care โดยได้รับการสนับสนุนทุนจาก มูลนิธิสดศรี - สฤษดิ์วงศ์ (มสส.) ทำในกลุ่ม ภาคใต้ ได้สิ้นสุดลงแล้วตามวงจรกระบวนการ วันที่ ๒๔ นี้ จะมานั่ง AAR.ครั้งใหญ่ โดยมี นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ เป็นผู้นำการถอดบทเรียน AAR. ที่ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)