อนุทิน 23976 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

 

Ssf009

(ต้องการชมภาพใหญ่ กรุณา Click ที่รูป)

conceptual framework  ที่ทีมงานวิทยากรที่ดูแลภาคใต้ ในการถอดบทเรียนเชิงประเด็นวางไว้ร่วมกันกำหนด การทำงานถอดบทเรียน humanized Health care โดยได้รับการสนับสนุนทุนจาก มูลนิธิสดศรี - สฤษดิ์วงศ์ (มสส.) ทำในกลุ่ม ภาคใต้ ได้สิ้นสุดลงแล้วตามวงจรกระบวนการ วันที่ ๒๔ นี้ จะมานั่ง AAR.ครั้งใหญ่ โดยมี นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ เป็นผู้นำการถอดบทเรียน AAR. ที่ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ

เขียน 19 Oct 2008 @ 23:44 () แก้ไข 19 Oct 2008 @ 23:46, ()


ความเห็น (0)