อนุทิน 23973 - จารุวัจน์ شافعى

ผมว่า มาเลเซียไฮเทคกว่าไทย แต่ปรากฏว่า มาเลเซียไม่ได้เข้มงวดการใช้อินเตอร์เน็ทแบบไทยเลย ด้วยกฏหมายคอมฯ ของไทย ทำให้คนให้บริการเดือดร้อน ต้องลงทุนเพิ่ม

แต่ที่มาเลเซีย ผมยังสามารถหาคลื่นแล้วใช้ได้อย่างอิสระเลยครับ

เขียน 19 Oct 2008 @ 23:07 ()


ความเห็น (0)