อนุทิน 23951 - อ.หนึ่ง

อ.หนึ่ง

วิชา 366515 เทคโนโลยีสารสนเทศ

  • นิสิตกลุ่มแรก ยังไม่ได้นำเสนอวิดีโอ ให้โอกาสแก้ตัวคราวหน้า ยังไม่ตัดคะแนน แต่ถ้าคราวหน้ายังไม่เสร็จ ตัด 2 คะแนน
  • มอบหมายงานให้ อ่านบทความภาษาอังกฤษ จากวารสารอิเล็กทรอนิกส์ educational Technology หรือวารสารอื่น 1 เรื่อง สรุปใจความสำคัญ นำไปเขียนบล็อก และอ้างอิงเอกสารที่มา
เขียน 19 Oct 2008 @ 12:16 ()


ความเห็น (0)