อนุทิน 23949 - wwibul

wwibul

ฟังข่าวเมื่อครู่ เกาหลีใต้ประกาศค้ำประกันเงินฝากแล้ว

จริงอยู่ว่าไทยเพิ่งประกาศใช้นโยบายที่ "ล้าหลัง" กว่า IMF โดยช่วงแรกยังประกันในวงเงินที่ดูว่ามาก แต่คนเขาไม่ได้ดูตรงวงเงินเวลาไม่ค้ำประกัน เขาดูว่ามีหรือไม่มีการค้ำประกัน มีก็คือมี ไม่มีก็คือไม่มี

การค้ำประกันเงินฝาก ถ้าประเทศไหนจะทำ ต้องทำก่อนเกิดปัญหาเรื่องความเชื่อมั่น เพราะถ้าเกิดปัญหาแล้วคิดทำ ก็จะสายเกินไป

เขียน 19 Oct 2008 @ 12:07 () แก้ไข 19 Oct 2008 @ 12:43, ()


ความเห็น (0)