อนุทิน 23940 - Sasinand

Sasinand

@23938  น้องกะปุ๋ม  มาบอกว่า เห็นด้วยค่ะ และเป็นหลักที่ทำมาตลอดเได้ลย ดังนั้น เวลา พบกับสิ่งที่ไม่เป็นไปตามคาด จะไม่ค่อย ผิดหวังนัก เพราะเผื่อใจไว้แล้ว เพียงแต่ ถ้าเราทำอะไร เดี๋ยวๆนี้  อย่างเต็มที่ อย่างดีที่สุด ผลสุดท้ายที่ได้รับ มักเป็นไปตามคาดหวังค่ะ แต่ จะมากน้อย เท่าใด ก็แล้วแต่เหตุปัจจัยอย่างอื่นๆ มาประกอบด้วย

ไม่คาดหวังในสิ่งต่างๆ มากมายนัก แต่มุ่งมั่นสร้างเหตุปัจจัยที่ดีในปัจจุบันขณะ...
Oneeveningtime

เขียน 19 Oct 2008 @ 10:05 () แก้ไข 19 Oct 2008 @ 10:12, ()


ความเห็น (0)