อนุทิน 23937 - pkaek

pkaek
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

สัปดาห์ที่ผ่านมา11-17ตค51เริ่มงานตั้งแต่วันเสารืที่11ตค เพราะนานแล้วที่ไม่มีวันหยุด

11-12 ตค ร่วมเป็นวิทยากรอบรมACLS สำหรับแพทย์และพยาบาลที่มาขากทุกภาค จำนวนประมาณ 100 คน การเป็นวิทยาการเป็นงานรองที่ชอบและรัก ทำกรรมกลุ่มและมีRally CPR เน้นการสร้างวุฒิภาวะทางอารมณ์สุดท้ายไปร่วมงานสังสรรค์ เราเป็น 1ในที่ได้รับของขวัญวันเกิดในงานนี้ เป็นคนเดือนตุลาฯ เอาเป็นว่า เป็นช่วงเวลาที่มีความสุข จ้า

13-17 กับความเร่งทำงานให้เป็นไปตามแผนของผู้ตรวจการพยาบาลแผนกการพยาบาลอุบัติเหตุ คือ กิจกรรมการเยี่ยมตรวจคุณภาพภายในแผนกฯเพื่อเป็นการช่วยวิเคราะห์โอกาสพัฒนาของหน่วยงาน สรุปว่าเยียมไปแล้ว 4 หน่วยงาน

ผลออกมาเชิงบวกได้รับความร่วมจากทั้งทีมผู้เยี่ยม คือ คุณสุนทราพร วันสุพงศ์ คุณบุบผา ชอบใช้ คุณอรัญญา โคตรหลง คุณกัญญา วังศรี และดิฉัน คุณพนอ เตชะอธิก ในฐานะผู้ตรวจการพยาบาล เป็นประธานในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ ขั้นตอนกาตรวจเยี่ยม

1.ประธานแจ้งวัตถุประสงค์ เพื่อ การวิเคราะห์หาโอกาสพัฒนาร่วมกันระหว่างผู้เยี่ยมและผู้รับเยี่ยม และให้การแนะนำวิธีการพัฒนาในแต่ละมาตรฐานการพยาบาลที่เป็นเลิศ

2.ผู้เยียมสำรวจขอสัมภาษณ์พยาบาล ผช.พยาบาล พนักงานการแพทย์ และคนงาน แล้วแต่ว่างานนั้นมีใครเกี่ยวข้องบ้าง ทั้งของดูเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษร

3.ผู้เยียมและผู้รับเยี่ยมร่วมให้คะแนนตามเกณฑ์

4.หัวหน้าหน่วยงานและผู้ปฏิบัติประเมินตนเองอีกชุด ให้คะแนนตามเกณฑ์ ส่งรายงานมาที่แผนกอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน

5.แผนกฯนำคะแนนมาKey in สรุปส่งหน่วยงานเพื่อสะท้อนผลการตรวจเยี่ยม

6.หน่วยงานนำผลการตรวจเยี่ยมสะท้อนสู่ผู้ปฏิบัติ แก้ไข ปรับปรุงจุดด้อยต่อไป

ก็ต้้องทำทุกหน่วยงาน บรรยายดี เพราะเป็นการเยี่ยมเพื่อการพัฒนา

ก็เป็นกิจกรรมดีๆอย่างหนึ่งในบทบาทผู้ตรวจการพยาบาล

เขียน 19 Oct 2008 @ 09:01 ()


ความเห็น (0)