อนุทิน 23910 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

กว่าจะจัดการเจ้าเครื่อง Dell เรียบร้อยใช้เวลาเยอะเหมือนกัน พยายามให้เครื่องใช้งานได้ทุกส่วนเต็มที่ที่สุดด้วย Ubuntu แต่อย่างไรก็ยังได้ไม่ครบอยู่ดี

เขียน 18 Oct 2008 @ 22:26 ()


ความเห็น (0)