อนุทิน 23891 - Panuch

  ติดต่อ

เช้านี้ 08.00 น.รถออกจาหหน้า กองกิจการนิสิต มมส   และผู้บันทึกได้เข้าร่วมเยี่ยมค่ายวิชาการเคมี  นิสิตพี่เลี้ยง 83 คน และมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 174 คน   ณ โรงเรียนบรบือวิทยากคาร อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม

  เขียน:  

ความเห็น (0)