อนุทิน 23882 - บุณยกร

บุณยกร

                      

โลกยกย่องสรรเสริญ

       ชมชื่น

       จมปลัก

       อยู่กับโลกธรรม

เหมือนนกไม่เห็นฟ้า  ปลาไม่เห็นน้ำ

แต่ "พุทธ" คือ ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน

เพราะมีญาณและจิตหลุดพ้นจากห้วงแห่งอำนาจโลกธรรม

สำเร็จซึ่งเป็นโลกใหม่ คือ โลกุตตรธรรม.. 

เขียน 18 Oct 2008 @ 10:06 ()


ความเห็น (0)