อนุทิน 23838 - จันทรรัตน์ เจริญสันติ

ต่อประเด็นบันทึกของ Dr Pop ทำให้เขียนบันทึก http://gotoknow.org/blog/thaiwomen/217245

(การดูแลในแบบที่ผู้หญิงควรจะเป็น )

เพราะเราคือผู้หญิง ผู้หญิงถูกผนวกเรื่องของการดูแลไว้ในบทบาท...แต่ผู้หญิงควรดูแลผู้อื่นแบบไหนบ้างที่จะทำให้เกิดความเติบโตและเจริญงอกงามไปด้วยกัน

เขียน 17 Oct 2008 @ 20:23 ()


ความเห็น (0)