อนุทิน 23833 - หมอเจ๊ คนสวย แซ่เฮ

@23826

  • รับรู้ด้วยใจ เห็นด้วยอย่างเต็มหัวใจ แล้วว่า "ควรอย่างยิ่งที่จะให้บุคคลที่อยากลอง ได้มีประสบการณ์เรียนรู้ด้วยตัวเขาเอง เพื่อว่าเมื่อเขาจำเริญวัย เขาจะได้ตัดสินใจได้ในสิ่งที่เหมาะควรได้ด้วยตัวเอง"
  • เมื่อรับรู้อย่างเข้าใจ การตัดสินใจสำหรับคนที่มีวัยวุฒิกว่าที่จะไม่คอยประคอง คอยช่วย ยากจริงๆค่ะ
  • แต่....เพื่อให้เขาเหล่านั้นเติบโตอย่างกล้าแข็ง แข็งแรง ก็คงต้องยอมรับกับการปรับตัว ปรับใจเสียใหม่ค่ะ

 

เขียน 17 Oct 2008 @ 18:57 ()


ความเห็น (0)