อนุทิน 23823 - อ.หนึ่ง

อ.หนึ่ง
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันนี้เริ่มสอน ปริญญาเอกทคโนโลยีการศึกษา รายวิชา การพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา คุยไว้ว่า

  1. ต้องมีการพัฒนานวัตกรรมหรือเทคโนโลยีการศึกษา 1 ชิ้น
  2. ต้องใช้กระบวนพัฒนาเชิงระบบในการออกแบบ
  3. เรียนรู้โดยใช้กระบวนการ RBL:Research Based Learning
เขียน 17 Oct 2008 @ 15:57 ()


ความเห็น (0)