อนุทิน 23823 - อ.หนึ่ง

  ติดต่อ

วันนี้เริ่มสอน ปริญญาเอกทคโนโลยีการศึกษา รายวิชา การพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา คุยไว้ว่า

  1. ต้องมีการพัฒนานวัตกรรมหรือเทคโนโลยีการศึกษา 1 ชิ้น
  2. ต้องใช้กระบวนพัฒนาเชิงระบบในการออกแบบ
  3. เรียนรู้โดยใช้กระบวนการ RBL:Research Based Learning
  เขียน:  

ความเห็น (0)