อนุทิน 23806 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

วันนี้มีการสานเสวนา (Dialogue)  ที่ทำงาน นั่งฟังผ่านทีวีวงจรปิด ผมไม่เข้าใจกระบวนการ หรืออย่างไร?

ทำไมในการเสวนาในลานสานเสวนา จึงมีบางท่านคอยพูดขัดผู้เล่าเรื่องเรื่อยไป อีกทั้งมีการวิเคราะห์ ตัดสินเรื่องเล่าในทันที... เหมือนการ debate มากกว่า dialogue 

คำว่า สมานฉันท์ น่าจะละเอียดอ่อน ทั้งในทาง กระบวนการ และ วิธีการปฏิบัติ

ในส่วนตัวคิดว่า...ทางออกสถานการณ์วิกฤติของเมืองไทย น่าจะอีกยาวไกล

เมื่อได้รับฟัง เรียนรู้ วิธีคิด และ วิธีการแสดงออกของผู้ใหญ่ ที่เรียกว่า กูรู ของบ้านเมืองเรา

 

เขียน 17 Oct 2008 @ 10:52 () แก้ไข 17 Oct 2008 @ 10:56, ()


ความเห็น (0)