อนุทิน #2377

งานที่ต้องจัดการ

  • ตรวจงานน้องๆ ทั้งบล็อกฝึกงาน comment และงานที่มอบหมาย
  • สรุปแผนการทำงานในสัปดาห์ที่ผ่านมา
  • จัดทำแผนการดำเนินงานใหม่
  • การบ้านและอ่านหนังสือวิจัย

 

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)