อนุทิน 2377 - มะปรางเปรี้ยว

  ติดต่อ

งานที่ต้องจัดการ

  • ตรวจงานน้องๆ ทั้งบล็อกฝึกงาน comment และงานที่มอบหมาย
  • สรุปแผนการทำงานในสัปดาห์ที่ผ่านมา
  • จัดทำแผนการดำเนินงานใหม่
  • การบ้านและอ่านหนังสือวิจัย

 

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)