อนุทิน 2377 - มะปรางเปรี้ยว

งานที่ต้องจัดการ

  • ตรวจงานน้องๆ ทั้งบล็อกฝึกงาน comment และงานที่มอบหมาย
  • สรุปแผนการทำงานในสัปดาห์ที่ผ่านมา
  • จัดทำแผนการดำเนินงานใหม่
  • การบ้านและอ่านหนังสือวิจัย

 

เขียน 29 Apr 2008 @ 17:38 () แก้ไข 29 Apr 2008 @ 17:49, ()


ความเห็น (0)