อนุทิน 23748 - Keen

Keen
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เพิ่งกลับมาจากสัมมนาอาจารย์ใหม่ของจุฬาฯ

ดีใจที่ได้เจอเพื่อนๆ (ส่วนใหญ่เป็นรุ่นน้อง) ต่างคณะ

หวังว่าจะสานต่อและประสานงานโครงการต่างๆในอนาคต เพื่อเป็นประโยชน์ต่อทั้งระดับปัจเจกบุคคล ระดับสถาบัน และระดับชุมชนต่อไป...

ยินดีที่รู้จักทุกคนครับ

และขอขอบคุณท่านรองอธิการบดี ท่านผู้ช่วยอธิการบดี และอาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้ช่วยจัดงานนี้ขึ้นมา...

เขียน 16 Oct 2008 @ 19:38 ()


ความเห็น (0)