อนุทิน 23702 - มะปรางเปรี้ยว

  • ช่วยเพื่อนส่งเล่มสารนิพนธ์เรียบร้อย
  • คุยกับเก๋เรื่อง comment
  • คุยกับพี่สี่และยาเรื่อง Mailing list และ หัวข้อสกัดความรู้
  • คุยกับอ.จันเรื่องตรวจข้อสอบ
  • ส่งเมล์ให้อ.จันเรื่องโปรเจคที่ต้องทำ OM
เขียน 16 Oct 2008 @ 10:54 ()


ความเห็น (0)