อนุทิน 23690 - Thawat

Thawat
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

"...ผมคิดว่า  โรงเรียนคุณอำนวย เป็นกุศโลบายที่ท่านผู้ว่าฯ (วิชม ทองสงค์) ต้องการใช้พื้นที่นี้  ลดกรอบของความเป็นราชการให้กับคนทำงาน  สามารถใช้โรงเรียนคุณอำนวยในการติดต่อประสานงาน  วางแผนการทำงานร่วมกันก่อนลงปฏิบัติจริงในพื้นที่  ซึ่งในส่วนของอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  โรงเรียนคุณอำนวยนั้นทำให้เกิด  "ภาคีเครือข่ายคนทำงานชุมชนอยู่ดีมีสุขอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช"  ซึ่งได้ประสานคนทำงานแนวเดียวกันจากทุกหน่วยงานมาบูรณาการการทำงานร่วมกัน  แบบร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมชื่นชม.."

ที่มา - สำราญ เฟื่องฟ้า  ครูอาสาสมัคร ศูนย์ กศน. เมืองนครศรีฯ, คุณคิดเหมือนผมมั๊ย...???,  หนังสือทำมือเล่มเล็ก

เขียน 16 Oct 2008 @ 09:34 () แก้ไข 16 Oct 2008 @ 09:35, ()


ความเห็น (0)