อนุทิน 23623 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

วันนี้คุยกับกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาบริหารธุรกิจตอนช่วงเช้าเรียบร้อย สรุปว่าเปิดสนามรบใหม่ จะเริ่มงานหัวหน้าภาควิชาบริหารธุรกิจวันที่ 1 พ.ค. นี้ งานเข้าอีกแล้ว

เขียน 15 Oct 2008 @ 14:41 () แก้ไข 15 Oct 2008 @ 15:01, ()


ความเห็น (0)