อนุทิน 23618 - มะปรางเปรี้ยว

ประชุมวางแผนโครงการอีกรอบ ช่วงบ่ายได้จัดการโครงการย่อยไป 6 โครงการ และยังมีต้องทำต่อช่วงบ่ายอีก

เขียน 15 Oct 2008 @ 12:36 ()


ความเห็น (0)