อนุทิน 23602 - บรรจง ผอ.ไอซีที

  • มหัศจรรย์บั้งไฟพญานาคเหนือคำบรรยาย
  • เป็นครูวิทย์ฯเคยสอนวิชาฟิสิกส์ แต่ไม่สามารถหาเหตุผลใดมาอ้างอิงได้ตามหลักวิทยาศาสตร์
  • ข้อพิศวง
  • ลูกไฟที่น่าจะมีมวลเบามากสีแดงอมชมพูพุงขึ้นสู่ท้องฟ้าเหนือผิวน้ำมีทิศทางตรงบ้างเฉียงบ้างในวันเพ็ญเดือนสิบเอ็ด(14ตุลา51) ขึ้นลูกแรก 18.28 น. เห็นได้ถึงสองทุ่มโดยประมาณ
  • ไม่มีเสียง ไม่มีร่องรอยน้ำกระเพื่อมแม้จะมืดแต่หากสิ่งใดพุ่งจากน้ำน่าจะมีเสียงบ้าง
  • ความเร็วสูง คงที่ พุ่งเป็นเส้นตรง ความเร็วปลายเท่ากับความเร็วต้น จนลูกไฟดับที่ระดับความสูงประมาณ 150 เมตร สูงกว่าดอกไม้ไฟ หรือพลุราคาไม่แพงนักที่ชาวบ้านจุดแข่ง หรือเชียร์กัน
  • ไปดูที่จุดบ้านตาลชุม อำเภอรัตนวาปี เห็นประมาณ 20 ลูก ชัดมาก ขึ้นตรงเวิ้งน้ำต่อหน้าเลย
  • สุดยอด คนประมาณ 10,000  รถติดในหมู่บ้านยาวเหยียดกว่าจะออกมาได่ก็ 4 ทุ่ม
  • ไม่สามารถจับภาพลูกไฟมาให้ชมได้เพราะมืด ไกล เร็ว คุณภาพกล้องไม่พอ
เขียน 15 Oct 2008 @ 06:42 () แก้ไข 15 Oct 2008 @ 06:44, ()


ความเห็น (0)