อนุทิน 23514 - มะปรางเปรี้ยว

  ติดต่อ

ไปตรวจการได้ยินช่วงบ่าย เจ้าหน้าที่ตรวจการได้ยินบอกว่าผลไม่แตกต่างจากรอบที่แล้ว และคุณหมอวันดีนัดไปตรวจพร้อมกับคุยผลต้นเดือนก.พ. 52

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)