อนุทิน 23514 - มะปรางเปรี้ยว

ไปตรวจการได้ยินช่วงบ่าย เจ้าหน้าที่ตรวจการได้ยินบอกว่าผลไม่แตกต่างจากรอบที่แล้ว และคุณหมอวันดีนัดไปตรวจพร้อมกับคุยผลต้นเดือนก.พ. 52

เขียน 14 Oct 2008 @ 13:48 () แก้ไข 14 Oct 2008 @ 16:33, ()


ความเห็น (0)