อนุทิน #23512

ความขุ่นมัว

ในทุกบุคคลมีสภาวะขุ่นมัวเกิดขึ้นได้ในอารมณ์

เมื่อเรารู้ว่าเราขุ่นและมัวในจิตใจ ก็ขอจงได้ปล่อยและวางลง ด้วยใจเบาเบา...

ตามอยู่และรู้ลมหายใจเข้าและออกอย่างเบาเบาสบายภายใน

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)