อนุทิน 23512 - Ka-Poom

Ka-Poom

ความขุ่นมัว

ในทุกบุคคลมีสภาวะขุ่นมัวเกิดขึ้นได้ในอารมณ์

เมื่อเรารู้ว่าเราขุ่นและมัวในจิตใจ ก็ขอจงได้ปล่อยและวางลง ด้วยใจเบาเบา...

ตามอยู่และรู้ลมหายใจเข้าและออกอย่างเบาเบาสบายภายใน

เขียน 14 Oct 2008 @ 13:29 () แก้ไข 14 Oct 2008 @ 13:32, ()


ความเห็น (0)